Technikum Elektryczne w ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
Nawigacja
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 2
» Najnowszy użytkownik: pawelj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kwalifikacje - nowy egzamin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,

jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu

danej kwalifikacji.

 

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

 

 

Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

 

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego,  trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza

się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego w zależności od kwalifikacji trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.

 

Podstawa uznania egzaminu za zdany jest uzyskanie przez zdającego

- z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego)

 

- z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny

 

Kwalifikacje w zawodzie Technik Elektryk

 

Kwalifikacja 1. E.7.-Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja 2. E.8.-Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja 3. E.24.-Eksploatacja maszyn, urządzeń

Szczegółowe informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można znaleźć w informatorze CKE.

Dla zawodu:

-Technik elektryk

-Elektromechanik